Sylvia Jaworska

Sylvia Jaworska jest Profesorem Nadzwyczajnym Lingwistyki Stosowanej Wydziału Filologii Angielskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Reading. Główna tematyka badań, prowadzonych przez Sylvię, skupia się wokół komunikacji profesjonalnej i publicznej w odniesieniu do rozumienia przekazów zdrowotnych oraz naukowych. Sylvia może poszczycić się całym mnóstwem publikacji na temat rozmaitych kwestii biznesowych, a także aspektów związanych z komunikacją zdrowotną i medialną, które analizuje, wykorzystując ròżnorodne techniki badawcze.

Publikacje

Jaworska, S. & Ryan, K. (2018). 'Gender and the language of pain in chronic and terminal illness: A corpus-based discourse analysis of patients’ narratives'. Social Science & Medicine 215: 107-114.

Jaworska, S. (2018). '"Bad" mums tell the "untellable": Narrative practices and agency in online stories about postnatal depression on Mumsnet'. Discourse, Context and Media 25: 25-33.

Jaworska, S. & Nanda, A. (2018). 'Doing well by talking good? A topic modelling-assisted discourse study of corporate social responsibility'. Applied Linguistics 39 (3): 373-399.

Jaworska, S. (2018). 'Corporate discourse'. In A. de Fina & A. Georgakopoulou-Nunes (eds.), Handbook of Discourse Studies, Cambridge: Cambridge University Press.