Stacey Lockyer

Stacey ma za sobą studia licencjackie na kierunku Biologia w odniesieniu do Psychologii na Royal Holloway Uniwersytetu w Londynie. Następnie podjęła studia magisterskie z zakresu Odżywiania i Dietetyki na Uniwersytecie Reading. Stacey spędziła kolejne dwa lata, występując w roli asystenta przy badaniach, prowadzonych nad manipulacją tłuszczy w diecie oraz markerów ryzyka chorób serca, zanim rozpoczęła pisanie pracy doktorskiej, poświęconej polifenolom zawartym w oliwkach. Po zdobyciu tytułu doktora Stacey podjęła pracę jako adiunkt w instytucie Royal College of Physicians. Jej obowiązki obejmowały prowadzenie systematycznych ocen na potrzeby rozwoju wytycznych Państwowego Instytutu Zdrowia i Standardów Klinicznych (NICE). W czerwcu 2015 Stacey zasiliła szeregi BNF w roli eksperta ds. odżywania. W ramach swojej działalności na rzecz BNF Stacey brała czynny udział w komunikacji medialnej oraz w pracy nad projektem UE BACCHUS, który skupiał się wokół oświadczeń zdrowotnych dotyczących polifenoli, bioaktywnych peptydów oraz chorób sercowo-naczyniowych.

Publikacje

Lockyer, S., & Rowland, I. (2014). 'Authorised EU health claims for polyphenols in olive oil'. In M.J. Sadler (ed.), Foods, Nutrients and Food Ingredients with Authorised EU Health Claims, Woodhead Publishing, pp. 212-228.

 

Lockyer, S., Spiro, A., & Stanner, S. (2016). 'Dietary fibre and the prevention of chronic disease: Should health professionals be doing more to raise awareness?'. Nutrition Bulletin 41 (3): 214-231.