Simon Steenson

Simon zdobył swój licencjat z Biochemii Żywieniowej na Uniwersytecie w Nottingham, po czym spędził 18 miesięcy, pracując dla jednostki badawczej Medycznego Komitetu Badań nad Ludzkim Odżywianiem w Cambridge, gdzie poświęcił się badaniom nad wpływem witaminy D na zdrowie kości. Simon podjął studia doktoranckie na kierunku Nauki Żywnościowe Uniwersytetu w Surrey, które to ukończył we wrześniu 2018. Jego praca doktorska dotyczyła związku fruktozy z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Simon zasilił szeregi British Nutrition Foundation (BNF) w Listopadzie 2018 roku jako Ekspert ds. Żywności. Do jego obowiązków należy tłumaczenie pojęć, dotyczących nauki żywieniowej, szerokiemu gronu odbiorców, poprzez blogi, prezentacje, rozwój zasobów oraz komunikację medialną. Simon wziął udział w projekcie realizowanym wspólnie z Uniwersytetem Królewskim w Londynie oraz Instytutem Quadram, który miał na celu rozpowszechnianie informacji na temat wykorzystywania tłuszczów wyprodukowanych przemysłowo w naszej żywności.

Publikacje

Berry, S.E., Bruce, J.H., Steenson, S., Stanner, S., Buttriss, J.L., Spiro, A., Gibson, P.S., Bowler, I., Dionisi, F., Farrell, L., Glass, A., Lovegrove, J.A.,  Nicholas, J., Peacock, E., Porter S., Mensink R.P. & Hall, W.L. (2019). 'Interesterified fats: What are they and why are they used? A briefing report from the Roundtable on Interesterified Fats in Foods'. Nutrition Bulletin 44: 363-380.