Rodney Jones

Rodney Jones jest profesorem Socjolingwistyki na Uniwersytecie Reading. Jego wcześniejsze badania na temat etykietowania produktów żywnościowych i komunikacji zdrowotnej zostały sfinansowane przez Komitet Dotacji Badań w Hongkongu oraz Fundusz Opieki Zdrowotnej i Promocji w Hongkongu. Rodney ma na swoim koncie publikacje na temat komunikacji zdrowotnej w uznanych czasopismach, włączając w to Health, Risk and Society, The Journal of Business and Technical Communication oraz Multimodal Communication, a także jest autorem książki zatytułowanej Health and Risk Communication: An Applied Linguistic Perspective, wydanej w 2013 roku przez Routledge.

Publikacje

Jones, R. (2018). 'Mediated self-care and the question of agency'. Journal of Applied Linguistics and Professional Practice 13 (3): 167-188.

Jones, R. (2016). 'Suicide candy: Tracing the discourse itineraries of food risk'. In C. Candlin and J. Chrichton (eds.) Communicating Risk, London: Palgrave, pp.340-359.

Jones, R. (2015). 'Discourse and health communication'. In H. Hamilton, D. Tannen, and D. Schiffrin (eds.), Handbook of Discourse Analysis (3rd edition), London: Wiley, pp.841-857.

Jones, R. (2014). 'Unwriting food labels: Discursive challenges in the regulation of package claims'. Journal of Business and Technical Communication 28 (4): 1-32.

Jones, R. (2014). 'The multimodal dimension of claims in food packaging'. Multimodal Communication 3 (1): 1-10.

Jones, R. (2014). 'Health risks and mediated discourse: A case study of "AIDS in action"'. In H. Hamilton and S. Chou (eds.), Routledge Handbook of Language and Health Communication, London: Routledge, pp.109-122.

Jones, R. (2014). 'Advertising culture: New challenges for stylistics'. In P. Stockwell and S. Whiteley (eds.), The Cambridge Handbook of Stylistics, Cambridge: Cambridge University Press, pp.522-537.

Jones, R. (2013). Health and Risk Communication: An Applied Linguistic Perspective. London: Routledge.

Jones, R. (2013). 'The socio-pragmatics of online food sharing'. Paper presented at the 13th International Pragmatics Conference, New Delhi, September 8-13.

Jones, R. (2013). 'Mediated medicine: The future of health communication'. Paper presented at the 2nd International Symposium for Health Communication, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, June 24.

Jones, R. (2013). 'The multimodal dimension of claims on food packages'. Paper presented at the Annual Meeting of the American Association of Applied Linguistics, Dallas, TX, March 16-19.

Jones, R. (2012). 'Multimodal discourse analysis'. In C. A. Chapelle (ed.), Encyclopedia of Applied Linguistics, New York: Wiley.

Jones, R. (2011). 'Punk labeling: The redaction of health claims as mediated action'. Paper presented at the Thammasat International Symposium on Language and Linguistics, Thammasat University, Bangkok, Thailand, September 23.

Jones, R., Bhatia, V.K., Bhatia, A. & Vyas-Ngarkar, R. (2011). 'Nutritional labeling as social interaction'. Paper presented at the 12th International Pragmatics Conference, Manchester, U.K., July 3-8.

Jones, R., Bhatia, V.K., Bhatia, A. & Vyas-Ngarkar, R. (2011) 'The definition of "zero": The negotiation of professional practices and pragmatic expectations in the regulation of food labeling'. Paper presented at the Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP) Conference, Cardiff, U.K., June 23-24.