Peter Kahlert

Peter Kahlert (né Müller) jest doktorantem katedry Monachijskiego Centrum Technologii w Społeczeństwie (MCTS) Politechniki w Monachium (TUM). Należy do grona naukowców laboratorium MCTS Post/Doc Digital/Media/Lab, w którego ramach bada założenia kulturowe oraz interesy polityczne wdrażane poprzez technologię cyfrową ze szczególną uwagą poświęconą ich efektom społecznym (np. związanych z technologiami oceny ryzyka prawnego). Co więcej, jego zainteresowania obejmują również zagadnienia z dziedziny socjologii, metodologii interakcji pomiędzy ludźmi i komputerami, a także kwestie dotyczące teorii społecznych. W swojej pracy doktoranckiej porusza aspekty korelacji oraz intersekcji, zachodzących pomiędzy kreatywnością i rozwojem oprogramowania, które możemy zaobserwować podczas hackatonów (maratonów programowania), w ramach publikacji dyskursywnych (np. posty na blogach lub forach) lub w kulturach startupowych. Realizując projekty, Peter stara się łączyć koncepcje i perspektywy socjologii krytycznej z nauką stosowaną. W swoich pracach podkreśla związek materiałowej produkcji technologicznej z koprodukcją w odniesieniu do wymagań stawianych przez studia inżynierskie (i nauki ścisłe) z perspektywy osoby zaangażowanej w naukę na Studiach Nauk Ściśłych i Technologii (STS).

Publikacje

Müller, P. & Pöchhacker, N. (forthcoming). 'Algorithmic risk assessment als Medium des Rechts'.  Österreichische Zeitschrift für Soziologie.

 

Müller, P. & Passoth, J-H. (2018). 'Engineering collaborative social science toolkits: STS methods and concepts as devices for interdisciplinary diplomacy'. In: A. Karafillidis & R. Weidner (eds.), Developing Support Technologies, Cham: Springer International, pp. 137-148.

 

Passoth, J-H. & Müller, P. (2018). 'Social science contributions to engineering projects: Looking beyond explicit knowledge through the lenses of social theory'. In O. Niggemann & P. Schüller, IMPROVE - Innovative Modelling Approaches for Production Systems to Raise Validatable Efficiency, Springer, pp. 19-36.