Ogólny Zarys Projektu

Usprawnianie Komunikacji Naukowych Oświadczeń Zdrowotnych na Opakowaniach Żywności

Celem niniejszego projektu jest opracowanie „prosumenckiego” platformy  — opartej na badaniach lingwistycznych, informacyjnym designie, nauce o odżywianiu i ekonomii behawioralnej — gromadzącej informacje, które pomogą producentom i handlowcom komunikować zdrowotne zalety produktów z większą efektywnością, co z kolei przełoży się na bardziej świadome wybory konsumentów. Prototyp platformy w języku angielskim został wydany pod koniec 2019 roku. W 2020 zestaw będzie dostępny w wersji niemieckiej, francuskiej oraz polskiej.

Na ogół konsumenci nie rozumieją lub nie ufają oświadczeniom zdrowotnym z opakowań żywności, a co za tym idzie, nie są w stanie wykorzystywać tego rodzaju komunikatów przy podejmowaniu decyzji związanych z żywnością. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest tendencja producentów do skupiania się na „wartości logicznej” oświadczeń przy jednoczesnym zaniedbaniu odbioru samego przekazu. W niektórych przypadkach producenci i handlowcy nie wiedzą, w jaki sposób ludzie zareagują na określone elementy językowe i graficzne umieszczane na opakowaniach,a w szczególności te dotyczące danych naukowych. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy weźmiemy pod uwagę, że w granicach UE oświadczenia zdrowotne należy wyrażać w wielu językach, aby sprostać potrzebom różnych „środowisk żywieniowych”.

Niniejszy projekt stanowi unikalne połączenie wysiłków naukowców oraz ekspertów ds. językoznawstwa, designu informacji, ekonomii behawioralnej, zdrowia i odżywania, a także informatyki. Nasz zespół współpracuje ramię w ramię z producentami, sprzedawcami detalicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz startupami, opracowując oparte na doświadczeniu wytyczne odnośnie do komunikowania oświadczeń zdrowotnych z większą skutecznością.

Wytyczne te zostaną opracowane poprzez wielojęzykową, interaktywną stronę, która zachęci konsumentów z różnych krajów UE do wzięcia udziału w grach i zarazem pouczających aktywnościach. Na postawie tych działań określimy stopień interakcji konsumentów z oświadczeniami zdrowotnymi w odniesieniu do różnych rodzajów produktów, a także w przypadku różnego doboru słów oraz łączenia treści z rozmaitymi elementami graficznymi (czcionki, kolory, obrazki itp.). Interakcja online z konsumentami dostarczy wielu cennych informacji na temat tego, jak ludzie z odmiennych środowisk rozumieją oświadczenia zdrowotne, a także, w jaki sposób takie komunikaty wpływają na decyzje zakupowe, dotyczące określonych produktów. W 2020 zgromadzone dane posłużą do stworzenia „Modułu Producenta”, który pomoże producentom i handlowcom odnieść się do sposobów, w jakie prezentują informacje zdrowotne na swoich produktach.