Jeanne-Louise Moys

Dr Jeanne-Louise Moys jest Profesorem Nadzwyczajnym Wydziału Typografii i Komunikacji Graficznej Uniwersytetu w Reading, gdzie również pełni rolę wykładowcy. Dzięki budowaniu szeroko zakrojonego designu i doświadczeniu w komunikacji branży przemysłu z powodzeniem angażuje się w badania nad kontekstami i gatunkami codziennej komunikacji. Jej szczególne zainteresowania są ściśle związane z projektowaniem otwartym oraz informacyjnym, a także z rolą typografii w odniesieniu do idnetyfikacji gatunków oraz intersekcją pomiędzy zagadnieniami projektowania a tożsamością. Ponadto, Dr Moys bierze czynny udział w badaniach pedagogicznych i pełni rolę starszego stypendysty Higher Education Academy.

Publikacje

Moys, J-L. (2019). 'Repositioning aesthetics to improve synergies between research and practice – A typographic perspective'. In M. Dyson, K. Mastoridis & N. Sioki (eds.), Design for Visual Communication: Challenges and Priorities, Cambridge Scholars, pp.36-50.

Moys, J-L., Loveland, P. & Dyson, M. (2018). 'eInk versus paper: Exploring the effects of medium and typographic quality on recall and reading speed'. Visible Language 52 (3): 73–93.

Moys, J-L., Martínez-Freile, C., McCrindle, R., Robson, H., Meteyard, L. Kendrick, L. & Wairagkar, M. (2018). 'Exploring illustration styles for cueing therapy and assistive technologies for people with aphasia'. Visible Language 52 (3): 95–111.

     

Moys, J-L. (2018). 'Promoting diversity through developing a sense of community'. International Journal for Students as Partners 2 (2): 135–143.

Moys, J-L., Collier, J. & Joyce, D. (2018). 'By design: Engaging Graphic Communication students in curriculum'. Video submission to Journal of educational innovation, partnership and change 4 (1): https://journals.gre.ac.uk/index.php/studentchangeagents/article/view/752.

 

Moys, J-L. (2017). 'Visual rhetoric in information design: Designing for credibility and engagement'. In A. Black, P. Luna, O. Lund & S. Walker (eds.), Information Design: Research and Practice, Farnham: Gower, pp.204–220.

Lee, R. & Moys, J-L. (2016). 'Exploring the relationship between language and design: A study of Hong Kong newspapers'. Visible Language 50 (2): 127–149.

Loveland, P., Moys, J-L., Tollett, T. & Towriss, M. (2016). 'Typo-resource: Developing T&L support materials through collaboration'. Journal of Educational Innovation, Partnership and Change 2 (1): https://journals.gre.ac.uk/index.php/studentchangeagents/issue/view/42.

Moys, J-L. (2014). 'Typographic layout and first impressions – Testing how changes in text layout influence readers' judgments of documents'. Visible Language 48 (1): 40–67.

Moys, J-L. (2014). 'Investigating readers' impressions of typographic differentiation using repertory grids'. Visible Language 47 (3): 96–123.