Jan-Hendrik Passoth

Jan-Hendrik Passoth jest kierownikiem laboratorium Digital/Media/Lab w Monachijskim Centrum Technologii w Społeczeństwie, stanowiącego Integracyjne Centrum Badań Politechniki w Monachium (TUM), która należy do grona najbardziej obiecujących niemieckich ośrodków naukowych, oferujących Studia w Zakresie Nauk Ścisłych i Technologii (STS). Laboratorium Digital/Media/Lab analizuje obecnie trwającą cyfrową transformację naszego życia, naszych środowisk pracy oraz naszych instytucji z uwagą na różnorodne związki pomiędzy infrastrukturami, datyfikacją oraz komunikacją w ramach społeczeństw cyfrowych. W swoich pracach przykłada szczególną wagę do socjalnej i kulturowej roli oprogramowania, danych oraz algorytmów. Jego badania opierają się na ścisłej współpracy z osobami tworzącymi projekty związane z Informatyką, Matematyką oraz Inżynierią Oprogramowania. Jego naukowe podejście ma praktyczny wydźwięk, który idzie w parze z refleksją krytyczną zintegrowaną ze zorientowanymi na wdrażanie socjo-naukowymi technikami.

Publikacje

Passoth, J-H. (in print). 'Computing collectives: Digital media, music and the politics of platforms, data, algorithms'. In S. Dickel, S. Maasen & C. Schneider (eds.), TechnoScienceSociety: Technological Reconfigurations of Science and Society (Sociology of the Sciences Yearbook 30), Dordrecht: Springer.

Méndez, D. & Passoth, J-H. (2019). 'Empirical software engineering: From discipline to interdiscipline'. Journal of Systems and Software 148: 170-179.

Müller, P. & Passoth, J-H (2018). 'Engineering collaborative social science toolkits: STS methods and concepts as devices for interdisciplinary diplomacy'. In A. Karafillidis & R. Weidner (eds.), Developing Support Technologies, Cham: Springer International, pp. 137-148.

Passoth, J-H. Peuker, B. & Schillmeier, M. (eds.) (2012). Agency without Actors? New Approaches to Collective Action. London: Routledge.