Giuseppe Nocella

Giuseppe Nocella jest Profesorem Nadzwyczajnym wydziału Badań nad Konsumentem i Polityki Wyższej Szkoły Rolniczej oraz wydziału Polityki i Rozwoju Uniwersytetu Reading. Giuseppe jest ekonomistą praktykiem, którego badania skupiają się na związku pomiędzy ekonomią a psychologią społeczną. W swoich pracach poświęca uwagę przejściowym zagadnieniom dotyczącym wpływu sektora rolniczo-spożywczego na środowisko. Ponadto, Giuseppe brał udział w kilku międzynarodowych badaniach, a obecnie jest Koordynatorem Projektu H2020 Cereal Renaissance in Rural Europe: Wprowadzanie różnorodności do organicznych oraz niskonakładowych systemów żywności.

Publikacje

Viscecchia, R., Nocella, G., de Devitiis, B., Bimbo, F., Carlucci, D., Seccia, A. & Nardone, G. (2019). 'Consumers' trade-off between nutrition and health claims under Regulation 1924/​2006: Insights from a choice experiment analysis'. Nutrients 11 (12): 2881.

De Devitiis, B., Carlucci, D., Nocella, G., Viscecchia, R., Bimbo, F. & Nardone, G. (2018). 'Insights for the development of a functional fish product: Drivers and barriers, acceptance, and communication of health benefits'. Journal of Aquatic Food Product Technology 27 (4): 430-445.

 

Bimbo, F., Bonanno, A., Nocella, G., Viscecchia, R., Nardone, G., Devitiis, B. & Carlucci, D. (2017). 'Consumers’ acceptance and preferences for nutrition-modified and functional dairy products: A systematic review'. Appetite 113: 141-154.

 

Nocella, G. & Kennedy, O. (2012). 'Food health claims – What consumers understand'. Food Policy 37 (5): 571-580.