Chris Ryder

Chris Ryder jest Podoktorskim Adiunktem Wydziału Filologii Angielskiej oraz Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Reading, gdzie ostatnio ukończył studia doktoranckie. Ma już sobą całe mnóstwo projektów, które wykonał w imieniu międzynarodowych spółek. Istota jego badań skupiała się wokół roli języka w marketingu i komunikacji określonych produktów w ramach społeczeństwa. Chris interesuje się również językoznawstwem kryminalistycznym, morfologią słowotwórczą oraz językami sztucznymi. Co więcej, nigdy nie opuszcza go dobry humor.

Publikacje

Laws, J.V. & Ryder, C. (2018). 'Register variation in spoken British English: The case of verb-forming suffixation'. International Journal of Corpus Linguistics 23 (1): 1-27

Laws, J.V., Ryder, C. & Jaworska, S. (2017). 'A diachronic study into the effects of age and gender on the usage patterns of verb-forming suffixation in spoken British English'. International Journal of Corpus Linguistics 22 (3): 375-402.

Setter, J., Ryder, C. & Mok, P. (2015). 'Phonology in new varieties of English: Hong Kong English diphthongs'. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS), Glasgow.

Laws, J.V. & Ryder, C. (2014). MorphoQuantics. http://www.morphoquantics.co.uk/

Laws, J.V. & Ryder, C. (2014). 'Getting the measure of derivational morphology in adult speech: A corpus analysis using MorphoQuantics'. Language Studies Working Papers: University of Reading 6: 3-17. Available here.

Setter, J., Sewell, A. & Ryder, C. (2014). 'The Hong Kong English accent: Judgements by listeners in Britain'. Concordia Working Papers in Applied Linguistics 5: 650-666.