Bridget Benelam

Po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku Biochemia (Uniwersytet Manchester) Bridget zdobyła tytuł magistra inżyniera Żywienia Człowieka (Uniwersytet Królewski w Londynie). W latach 2005-2006 pracowała dla Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (FSA), a od 2006 roku zasila szeregi British Nutrition Foundation (BNF) w charakterze Eksperta ds. Odżywania. Obecnie Bridget pełni rolę Menedżera Komunikacji ds. odżywiania, a swoje wysiłki skupia wokół komunikowania naukowych informacji na temat odżywiania szerokiemu gronu interesariuszy, włączając w to koordynację w komunikacji pomiędzy BNF a mediami. Biuro prasowe BNF dostarcza dziennikarzom dane wraz z komentarzami, biorąc czynny udział w kluczowych wydarzeniach i publikacjach medialnych z naciskiem na przekazywanie popartych dowodami informacji dotyczących zdrowia w kontekście szerokiego grona odbiorców.

Publikacje

Benelam, B. & Wiseman, M. (2019). 'Size matters: Developing portion size guidance for consumers'. Nutrition Bulletin 44 (1): 4-6.

 

Benelam, B. & Buttriss, J.L. (2017). 'The wider environment and its effect on dietary behaviour'. In J.L. Buttriss, A.A. Welch, J.M. Kearney & S.A. Lanham-New (eds.), Public Health Nutrition (2nd ed.), Wiley-Blackwell. pp. 339-356.

 

Benelam, B. & Stanner, S. (2015). 'Development of a methodology to assess the nutrient profile of popular UK meals'. Nutrition Bulletin 40 (4): 315-25.

 

Buttriss, J.L. & Benelam, B. (2010). ;Nutrition and health claims: The role of food composition data'. European Journal of Clinical Nutrition 64: S8–S13.