British Nutrition Foundation

Strona Internetowa

British Nutrition Foundation (BNF) jest zarejestrowaną fundacją charytatywną, która dostarcza bezstronne i poparte dowodami informacje na temat żywności i odżywiania. Misją fundacji jest zapewnienie społeczeństwu wolnego dostępu do wiedzy żywieniowej. Często we współpracy ze stronami trzecimi, instytucja podejmuje się interpretacji, translacji oraz komunikowania z reguły złożonych informacji naukowych, dostosowując je do potrzeb zróżnicowanego grona odbiorców, które obejmuje: ogół społeczeństwa, media, szkoły, specjalistów ds. opieki zdrowotnej, rząd, firmy produkujące żywność i napoje oraz pozostałych producentów z branży spożywczej. Fundacja jest Certyfikowanym Członkiem Standardu Informacji (z ang. Information Standard), stanowiącego znak jakości wspierany przez Państwową Służbę Zdrowia w Angli (NHS England). BNF i NHS mają za sobą długą historię owocnej współpracy. Na tle innych fundacji BNF wyróżnia się umiejętnością porozumiewania stron związanych z rozmaitymi sektorami branży żywności (środowiska akademickie, medycyna, edukacja, komunikacja) z ogniwami łańcucha pokarmowego.